Stiftelsens styrelse

Lennart Orstadius, kassör
Karl Johansgatan 15A
414 59 Göteborg
031-58 19 38, bostaden
0704-46 25 95
lennart.orstadius@ponf.goteborg.se

 

Leif Lindberg, sekreterare
Snäckliden 40
442 71 Kärna
0303-22 14 28, bostaden
031-84 38 00, arbete
0706-33 89 76
leif_lindberg69@hotmail.com

 

Gunnar Sköldeberg, ordförande
Thorild Wulffsgatan 16
413 19 Göteborg
031-41 49 12
0706-400 785
gunnar@skoldeberg.se