Presentation

Göteborgs Trädgårdsförenings stiftelse har till huvudsakligt ändamål att stödja provodlingar, visningar och utställningar, främst inom det tidigare av Göteborgs Trädgårdsförening u.p.a. disponerade området, som kan öka kunskapen om för Göteborgstrakten för odling lämpade växter samt i övrigt verka för allmänhetens utbildning inom trädgårdskonsten.Styrelsen består av tre ledamöter, som var och en utses av styrelsen för Sällskapet Hortikulturens Vänner, styrelsen för Botaniska Trädgården och Park- och naturnämnden i GöteborgSällskapet Hortikulturens Vänner bildades 1873 och är en av landets äldsta. Sällskapet vänder sig till alla odlings- och trädgårdsintresserade i Göteborg med omnejd. Varje år hålls en föreläsningsserie. Föredrag, resor och växtbytardagar står också på programmet. SHV ingår i Riskförbundet svensk Trädgård med medlemstidningen Hemträdgården. SHV har en stark historisk knytning till Trädgårdsföreningen
Besök Hortikulturens Vänners hemsida ››


Göteborgs botaniska trädgård, invigdes 1923. Med sina 175 hektar är den en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 25 hektar och rymmer cirka 16.000 arter och kulturformer. Trädgården har också förnämliga samlingar i växthusen, bland dem Sveriges största av tropiska orkidéer. I direkt anslutning till trädgården ligger dessutom Änggårdsbergens naturreservat med arboretum, barr- och lövskog, ljunghedar och mossar. Trädgården fungerar även som studie- och forskningsträdgård för Göteborgs universitet.
Besök Göteborgs Botaniska trädgårds hemsida ››


Trädgårdsföreningen, med Palmhuset i centrum, är en historisk park från 1842. Den ursprungliga verksamheten upphörde 1974 när kommunen tog över. I samband med detta bildade dåvarande styrelse Trädgårdsföreningens stiftelse. Trädgårdsföreningen är den enda offentliga park i Sverige som är förklarad som byggnadsminne (1992) med särskilda skötselföreskrifter. Idag förvaltas parken av Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.
Besök Trädgårdsföreningens hemsida ››