Kontakt

Stiftelsens ordförande
Bernt Finnskog
Skolvägen 12 D
518 30 Sandared
033-25 91 55, 25 86 76 
0705-16 64 89
bernt.finnskog@hotmail.com

 

SEB
Institutioner och Stiftelser
405 04 Göteborg
Telefon 031-62 25 16
Fax 031-15 88 45
stiftelsesupport.goteborg@seb.se