Trädgårdsföreningens stiftelse stöder provodlingar, visningar och utställningar som ger allmänheten ökad kunskap om växter för Göteborgsområdet. 

Stiftelsens ledamöter utses av Sällskapet Hortikulturen vänner, Göteborgs Park och Naturförvaltning och Göteborgs Botaniska trädgård.

Sällskapet Hortikulturens Vänner
En ideell förening med säte i Göteborg, som ingår i Riksförbundet svensk Trädgård.

Göteborgs Botaniska Trädgård
är en del av Västra Götalandsregionen och fungerar även som undervisnings- och forskningsträdgård för Göteborgs Universitet.

Trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningen är en historisk park från 1842, och förklarades som byggnadsminne 1992. Parken med sitt unika palmhus och rosarium förvaltas av Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.